Taganemisavaldus

 
 
 

Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Lepingust taganemise avaldus

OIEI PRODUCTION OÜ, Tallinn, 13426, Harjumaa

E-posti aadress: info@oiei.ee

 

 

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ………………………….. (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud …. / ….. / ……………. (kuupäev, kuu, aasta)

 

 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev